Minor Project Leefstijl: Great Work Efendy Hasnan

door | 18 dec, 2019 | Project Leefstijl

Tijdens de minor Project Leefstijl van Zuyd Hogeschool leren de professionals van morgen kritisch naar zichzelf te kijken. Ze kijken naar hun leefstijl, en beweeg-, eet-, en slaapgedrag. Ter afsluiting van de minor laten de studenten in een zelfgekozen creatieve vorm zien wat zij geleerd hebben, wat de minor met hen gedaan heeft en hoe de minor bijgedragen heeft aan hen als persoon en professional. Dit eindproduct heet een Great Work. Bovenstaande Great Work is van Efendy Hasnan, student Fysiotherapie bij Zuyd Hogeschool. 

Mijn jeugd- en tienerjaren kenmerkten zich door veel veranderingen en weinig structuur. Ik heb in die tijd veel gezien en geleerd, maar ik leidde ook een leven met weinig regelmaat waardoor een stabiele basis ontbrak. In deze video nemen mijn tienerjaren – die mij grotendeels hebben gevormd tot de persoon die ik nu ben – een belangrijke plaats in. Mijn tienerjaren waren zorgeloos. Een tijd waarin ik dagelijks afsprak met vrienden, veel feestjes meemaakte inclusief al het bijbehorende plezier. Je kunt je voorstellen dat dit een geweldige tijd was waarin ik veel herinneringen en vriendschappen op deed. Tegelijkertijd stelde ik de weg naar een stabiele toekomst telkens uit. Doordat ik niet wist wat ik wilde doen en het idee dat het me wel kwam aanwaaien, hielden mij in die tijd ‘tevreden’.

Ruig en Chaotisch

Die periode geef ik in het filmpje weer als een ruige en chaotische tijd. Het was zeker geen ongelukkige tijd voor mij. De levensstijl waar ik nu aan werk staat hier lijnrecht tegenover. Daarom zal een ander gedeelte van deze video laten zien hoe de nieuwe ‘ik’ is veranderd.

Verandering

Zoals ik hierboven beschreef staat de verandering van levensstijl centraal binnen mijn great work. Deze verandering wil ik graag in een boodschap laten zien; een combinatie van acteerwerk met beweging. Ik wil mijzelf uitbeelden door mijn gedrag in acteerwerk te tonen. Ook het verschil in bewegingen van chaos naar bewustwording loopt parallel met het verschil in levensstijl.