Aanpak van motorisch leren voor mensen na een beroerte

Aanpak van Complexiteit neurorevalidaTIE (ACTIE)

Het doel van dit project is om factoren te inventariseren die het aanleren van bewegingen bij mensen na een beroerte in de praktijk (mogelijk) kunnen beïnvloeden.

Naar ACTIE website

Passende nazorg blijft achter

Het doel van dit project is om de factoren te inventariseren die het leren van bewegingen bij mensen na beroerte in de praktijk kunnen beïnvloeden. Hiervoor heeft een expertpanel een overzicht van 26 factoren met bijbehorende beschrijvingen samengesteld op basis van theorie en onderzoeksresultaten. Vervolgens is deze lijst in een enquête voorgelegd aan zorgprofessionals (zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen en bewegingsagogen) die in de praktijk mensen na een beroerte helpen met het aanleren of verbeteren van bewegingen en motorische vaardigheden bij mensen na een beroerte. Per factor is gevraagd naar de mate van invloed op het leerproces (van geen invloed tot heel veel invloed). Op deze webpagina worden de (deel)resultaten van deze enquête weergegeven.

“In hoeverre je angst en depressie meeneemt is sterk afhankelijk van de persoon waarmee je te maken hebt”

Deelnemer enquête

Wat is jouw visie op leefstijl?Deel je mening voor de ‘Citizen’s Guide to Vitality’

Hoewel we van sommige factoren weten dat ze invloed hebben op onze vitaliteit, blijft het lastig om een vitale leefstijl te handhaven. Met de ontwikkeling van een Citizen’s Guide to Vitality willen we een bijdrage leveren om deze obstakels te tackelen. Daarom zijn wij op zoek naar jouw visie, ervaringen en behoeften rondom jouw leefstijl. En de ondersteuning die je hierbij zou kunnen gebruiken. Wil je daarvoor een paar vragen voor ons beantwoorden?