Passende nazorg blijft achter

Het aantal kankerpatiënten – en daarmee de behoefte aan kankernazorg – stijgt. Toch blijven de verwijzingen naar passende nazorg achter. Doordat problemen en risico’s op veel verschillende gebieden kunnen liggen en de patiëntbehoefte kan veranderen in de loop van de tijd, is voor kankernazorg nu altijd maatwerk nodig. De inzet van patiëntprofielen kan helpen om sneller de actuele situatie van de patiënt te achterhalen en zo sneller te verwijzen naar passende nazorg.

Website Kanker Nazorg

Bekijk ook de website van de Kanker Nazorg Wijzer. voor online ondersteuning bij herstel na kanker.

Wat is jouw visie op leefstijl?Deel je mening voor de ‘Citizen’s Guide to Vitality’

Hoewel we van sommige factoren weten dat ze invloed hebben op onze vitaliteit, blijft het lastig om een vitale leefstijl te handhaven. Met de ontwikkeling van een Citizen’s Guide to Vitality willen we een bijdrage leveren om deze obstakels te tackelen. Daarom zijn wij op zoek naar jouw visie, ervaringen en behoeften rondom jouw leefstijl. En de ondersteuning die je hierbij zou kunnen gebruiken. Wil je daarvoor een paar vragen voor ons beantwoorden?