Passende nazorg blijft achter

Het aantal kankerpatiënten – en daarmee de behoefte aan kankernazorg – stijgt. Toch blijven de verwijzingen naar passende nazorg achter. Doordat problemen en risico’s op veel verschillende gebieden kunnen liggen en de patiëntbehoefte kan veranderen in de loop van de tijd, is voor kankernazorg nu altijd maatwerk nodig. De inzet van patiëntprofielen kan helpen om sneller de actuele situatie van de patiënt te achterhalen en zo sneller te verwijzen naar passende nazorg.

Website Kanker Nazorg

Bekijk ook de website van de Kanker Nazorg Wijzer. voor online ondersteuning bij herstel na kanker.