Projecten binnen
Vitale (Lim)burgers

Vitale (Lim)burgers heeft projecten die gericht zijn op het ondersteunen van de individuele burger en projecten gericht op het opleiden van (toekomstige) professionals. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende projecten. Actuele ontwikkelingen over de projecten kun je vinden via Facebook of LinkedIn.

Minor ‘Project Leefstijl’

Het gebeurt je vast wel eens dat je de balans even kwijt bent. Er komen dingen ongevraagd op je pad waar je ‘iets’ mee moet, er zijn teleurstellingen te verwerken. Dan is het tijd om jezelf weer even kritisch onder de loep te nemen. Dat vergt moed. Tijdens de minor Project Leefstijl leren de professionals van morgen kritisch naar zichzelf te kijken. Ze kijken naar hun leefstijl, beweeg-, eet-, en slaapgedrag. Allemaal zodat ze straks ook andere (Lim)burgers kunnen helpen bij het duurzaam aanpassen van hun leefstijl.

Kook- en voedingsmodule

Tijdens de kook- en voedingsmodule leren – onder andere kinderen – dat koken heel erg leuk is en dat goed eten met verse producten uit de regio heel eenvoudig en bovenal ontzettend lekker is. Een pilot van deze kook- en voedingsmodule is succesvol afgerond in het begin van 2019 en krijgt in 2020 een vervolg in de vorm van een verdiepingspilot bij VSO Arcadia. Na de pilot zal een vertaalslag gemaakt worden naar een duurzaam programma tijdens de “Zomerschool Kerkrade” en terugkomen in het jaarlijkse curriculum van de VSO Arcadia.

Harmony

Zowel de kookmodule als de minor Project Leefstijl zijn gebaseerd op de harmony-principes. De Harmony-principes zijn in het (basis)onderwijs geïmplementeerd op de Ashley Primary School door Richard Dunne. Dunne was onlangs in Nederland een van de sprekers tijdens de TASTE Summit. Dunne optimaliseerde de afgelopen 15 jaar zijn harmony-visie en publiceerde een teachers guide. De Ashley Primary School kreeg diverse onderscheidingen voor haar aanpak.

BETER leefstijlinterventies

Binnen Vitale (Lim)burgers wordt gewerkt aan de ontwikkeling van gecombineerde leefstijlinterventies onder de noemer BETER. BETER programma’s zijn gecombineerde leefstijlinterventies die bestaan uit een beweeg- (BEweeg), voedings- (eeT) en gedrags (verandER) component. Die componenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het BETER-programma krijgen deelnemers gepersonaliseerd advies om een gezondere, actievere leefstijl aan te nemen en vervolgens zelfstandig voort te zetten. In de BETER-programma’s staan eigen regie en zelfmanagement daarom centraal. Bekijk het filmpje voor meer info.

eHealth platform en BETER-app

Op de achtergrond wordt al hard gewerkt aan andere projecten binnen Vitale (Lim)burgers. De ontwikkeling van een e-Healthplatform voor het BETER-programma is bijvoorbeeld al in volle gang. Gekoppeld hieraan volgt later in het jaar de lancering van een BETER-app (zie foto) waarmee je je eigen subtype kunt bepalen.