Individuele kenmerken van patiënten met COPD

Mensen met COPD (chronische obstructieve longziekte) ervaren – naast problemen met de ademhaling – ook vaak andere symptomen. Denk bijvoorbeeld aan een verstoorde spijsvertering of slaapstoornissen. Daarnaast hebben COPD-patiënten veelal last van één of meer aanvullende aandoeningen, bijvoorbeeld hart- en vaatziekten.

Ik wil meer informatie over het onderzoek

Grote individuele variatie

Er is een grote variatie in hoe COPD zich manifesteert en met welke aandoeningen het gepaard gaat. Zo worden in de recente COPD-richtlijn van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) zes verschillende patiëntgroepen onderscheiden op basis van hun ervaren ziektelast. Om deze patiëntengroepen te bepalen wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten en fysieke tests.

Systeembiologie

Verder laat recent onderzoek uit de systeembiologie zien dat eenzelfde chronische aandoening bij mensen andere biochemische oorzaken kan hebben. Deze verschillen worden ook wel ‘subtypes’ genoemd. Subtypes voor COPD worden onder andere vastgesteld via bloedonderzoek en vragenlijsten. Deze subtypes lijken een specifiek ziekteverloop te hebben. Hierdoor kunnen COPD-patiënten met een verschillend subtype anders reageren op eenzelfde behandeling.

Identificatie subtypes

Eén subtype sluit altijd het beste aan bij het lichaam en karakter van een persoon en wordt als vliegwiel gebruikt om sneller tot gepersonaliseerde zorg te komen. Op lange termijn zou dan de behandeling afgestemd kunnen worden op het individuele subtype van een patiënt met COPD.

Partners in onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Er is nog niet veel bekend over subtypes bij COPD-patiënten. Om deze subtypes in kaart te brengen wordt momenteel wetenschappelijk onderzoek voorbereid. Dit onderzoek start naar verwachting eind 2020. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut in samenwerking met de lectoraten Voeding, Leefstijl en Bewegen en Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken van Zuyd Hogeschool.

Deelnemen aan het onderzoek?

Heeft u de diagnose COPD? Dan kunt u in aanmerking komen om aan dit onderzoek mee te doen. Als u meer informatie wilt ontvangen of verder op de hoogte wilt blijven van dit onderzoek, stuur dan een email naar: copd@vitalelimburgers.nl

Onderzoek wordt mede gefinancierd door: